SUNShine®

You know it?

2010 оны 10-р сарын 18 Нийтэлсэн SUNShine®

Хувцас худалдан авахад болон зарим хувцас даавуу материалын  англи нэрлэгээ болон  орос монгол,  европ америкийн хэмжээний харьцааг  мэдэхгүй нэгэнд нь хэрэг болох болов уу гэж бодоод  орууллаа. 

 Дэлгэрэнгүй»

I think

2009 оны 10-р сарын 30 Нийтэлсэн SUNShine®
Сүүлийн үед
 Дэлгэрэнгүй»

about STREET FASHION

2009 оны 10-р сарын 17 Нийтэлсэн SUNShine®


 Дэлгэрэнгүй»

about LOVE

2009 оны 10-р сарын 16 Нийтэлсэн SUNShine®
Today  I've created a new post for learning English in my blog Дэлгэрэнгүй»